BİLGİ EDİNME BİRİMİ


İletişim

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Bilgi Edinme Birimi
Rektörlük Zemin Kat

06800 ANKARA


Tel: +90 312 210 21 39
Faks: + 90 312 210 35 90


E-posta: aylayilmetu.edu.tr - halkilismetu.edu.tr